Основні показники розвитку Одеського регіону

Динаміка демографічного руху (осіб)

Рівень оплати населенням комунальних послуг

Індекс капітальних інвестицій в Одеській області

(у % до відповідного періоду попереднього року,
наростаючим підсумком)

Чисельність населення Одещини

Динаміка номінальної середньої заробітної плати

Розподіл штатних працівників за величиною заробітної плати, виплаченої в березні 2017 р.

(у % до кількості працівників, яким оплачено 50%
і більше робочого часу)

Зростання (зниження) прибутку та збитку великих і середніх підприємств

(у відсотках до відповідного періоду попереднього року)

Темпи зростання (зниження) експорту товарів в Одеській області

(у % до відповідного періоду попереднього року,
наростаючим підсумком)

Темпи зростання (зниження) імпорту товарів в Одеській області

(у % до відповідного періоду попереднього року,
наростаючим підсумком)